B2B Бизнес Модел MarketPlace за e-Commerce с Външни Доставчици. Създаване на Дълга Опашка Longtail. | B2B мрежа

B2B мрежа

Блог за B2B, Magento, Wordpress, Raspberry Pi

B2B мрежа header image 2

B2B Бизнес Модел MarketPlace за e-Commerce с Външни Доставчици. Създаване на Дълга Опашка Longtail.

октомври 18th, 2011 · 2 коментара

MArketplace

Модела MarketPlace e следващото еволюционно ниво на електронната търговия. При този модел доставчиците се интегрират в поратла директно а сайта се превръща в MarketPlace (). Предимствата на модела са, че спестявате складово простронство, не се налага транспортиране на стоката, спестяват се 2 претоварвания и складирания както и съпътстваващата административна работа. Избора на стоки в подобен портал става огромен и се подчинява на законите на Дългата опашка. Ако доставчиците са стабилни това е още едно предимство. В агрегатора се съдържа само електронен каталог на стоките а физически наличността е разпръсната. Клиентите поръчват а доставчиците (синьо) доставят децентрализирано. За участието си в портала те плащат комисионна която се удържа след като клиента плати. Като доставчици могат да се използват и производители. Собствените наличности се намират в отделен склад (на схемата в зелено). Собственика на агрегатора ( в зелено ) може да поддържа собствени наличности и да има собствени партньори. Доставчиците интегрират информация за стоките включваща характеристики изображения и наличности. Посредством Open API  и  SOAP, WSDL се прехвърля информация за клиенти, поръчки и фактури и се прави мониторинг.  В случая е използвана платформа Magento за  реализация на стоков агрегатор. Един собственк на MarketPalce портал може да няма нито един склад и тогава се превръща в Информационен стоков агрегатор.

Популярни агрегатори

Най-популярен е модела на Амазон при които в портала са интегрирани над 120,000 доставчика но Амазон притежава и собствена стока и складове. Недостатък на модела е синхронизацията на доставката когато клиента поръча от повече доставчици. Затова и се  съзава централизиран модул за мониторинг на поръчките и плащанията. Важно условие е доставчиците да бъдат коректни. Този модел разширява значително обема на предлаганите продукти и се превръща в . На въпроса има ли реализации в България  отговора е да.

Структура на Бизнес модела:
Предложение:
MarketPalce (стоков агрегатор)
Сегмент:
B2B големи и малки клиенти
Взаимоотношения:
отлично обслужване, перфектнa информационна система
Дистрибуторски канали
: доставчици, разпръснати складове
Партньорска мрежа:
доставчици и франчайзери
Ключови ресурси:
Magento Community, Core API,
Ключови дейности:
Холистичен маркетинг, познаване на LongTail
Източник
Web 2.0 Blog

Категория: B2B · web 2.0

2 коментара досега ↓

Оставете коментар

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Facebook Comments