Web 2.0 Blog

Web 2.0 Блог за Magento, маркетинг план, бизнес план, уеб 2.0 стратегия и брандинг

Web 2.0 Blog header image 4

Интеграция на Интерактивна Графика amCharts във WordPress Блог

април 7th, 2013 · No Comments

Tweet AmCharts е професионален пакет за създаване на професионална интерактивна графика за уеб 2,0 приложения и enterprise 2.0 mashup. AmCarts предлага 3Д графика, Bar, Line и Pie диаграми. Целта на презентацията е да се покаже как да създадем интерактивна графика във wordpress блог и  Mashup. Ползвайки WP блог като платформа,  лесно се  създава превъзходна графика […]

[Read more →]

Tags: web 2.0

Web 2.0 Инструмент: Интерактивни JavaScript Диаграми Highcharts

декември 5th, 2009 · No Comments

Tweet Highcharts е JavaScript библиотека за създаване на  интерактивни диаграми в различни типове (линия, spline, area, areaspline, колони, bar, pie & scatter). Библиотекта предлага високо ниво на ползваемост с функции като: подсказващи етикети визуализиращи информация при задържане ,мащабиране на определена част на диаграмата, ротация на текстове за по-добра четливост. Highcharts има прекрасна съвместимост в браузъра […]

[Read more →]

Tags: web 2.0