B2B eCommerce | B2B мрежа

B2B мрежа

Блог за B2B, Magento, Wordpress, Raspberry Pi

B2B мрежа header image 4

Magento B2B eCommerce Marketplace – Презeнтация

април 11th, 2015 · No Comments

Tweet Официалният  сайт на Magento в секцията уебинари предлага великолепна презeнтация на тема B2B eCommerce.  Концепцията Marketplace създава възможност за интегрирането на едно място (marketplace) на много търговци в един сайт (информационен агрегатор на съдържание). Уеб сайтът прави миграция от класическия B2C към B2B модел.  Възможните бизнес модели са  1) чист агрегатор на съдържанието (собственика на […]

[Read more →]

Tags: B2B