Web 2.0 Blog

Web 2.0 Блог за Magento, маркетинг план, бизнес план, уеб 2.0 стратегия и брандинг

Web 2.0 Blog header image 1

Enterprise 2.0 Премахване на всички организационни бариери?

септември 26th, 2007 · Няма Коментари

Кратка презантация на Enterprise 2.0 илюстрираща как се създава стойност в съвременните дигатални пазари. Enterprise 2.0 и web 2.0 са ключови концепции за дигатална промяна и маркетинг в един бързо променящ се свят. Реиновирайте мисленето си. Наслаждавайте се.

Други линкове по темата

Какво е Enterprise 2.0?
Web 2.0 Принципи

No tags for this post2.

→ Няма коментари Категория: enterprise 2.0

Web 2.0 Принципи

септември 26th, 2007 · Няма Коментари

Slade Show презетиращо web 2.0 Ключови концепции, Библиотека 2.0 RSS, OPML, XML, AJAX, blog. Ето и адреса

No tags for this post2.

→ Няма коментари Категория: web 2.0

Какво е SOA? Част 2

септември 16th, 2007 · Няма Коментари

→ Няма коментари Категория: enterprise 2.0 · web 2.0 strategy

Какво e SOA ?

септември 16th, 2007 · Няма Коментари

→ Няма коментари Категория: enterprise 2.0 · web 2.0 podcast